• lélek
 • Szeretetről és egyéb kérdésekről

Szeretetről és egyéb kérdésekről

Két alapvető érzelmünk a szeretet és a szerelem. Ahogyan a szeretet a létfenntartáshoz kapcsolódik, úgy kötődik a szerelem a fajfenntartáshoz, a szexualitáshoz. Hogy hogyan óvhatjuk őket a legjobban, arról Lux Elvira beszél.

Szeretetről és egyéb kérdésekrőlA kezdet: anyai szeretet


A szeretet az élet alapelve, létszükségletünk. Azért élünk, mert szerettek minket és addig élünk, amíg szeretni tudunk. A szeretet meghatározása igen nehéz, szinte lehetetlennek látszó feladat. Már a magasabb rendű állat is elpusztul, ha társai kivetik maguk közül, vagy ha csecsemő korában anyai szeretet, gondoskodás nélkül nő fel: felnőttként életképtelen lesz. Az emberi pszichikum számára is létfontosságú a szeretet, amely tanult érzelem. Az anyai gondoskodás során az anya becéző viselkedésformáinak átélése és megtanulása rögzíti a csecsemő személyiségében a szeretet élményét csakúgy, mint az ezen érzelemhez tartozó magatartásmódokat. Az élet kezdetén az első empátiás adóvevő csak anya és gyermeke számára létezik. A gyermek már akkor felfogja a szavak érzelmi jelentését, amikor még azok értelmét nem is ismeri. Átérzi és megérti az anya emocionális hullámzásait, a metakommunikatív jelzésekből a belőlük számára küldött „üzeneteket”, amelyek a mások számára észrevétlenek és jelentéstelenek maradnának.

Eleinte a gyermek úgy érzi, hogy anyja minden megnyilvánulása neki szól. Később azonban azt is meg kell tanulnia, hogy anyja nemcsak egyedül az övé. Ennek a felfedezésnek lesz a következménye az anyával való szimbiózis felbomlásának veszélyérzete. Empátiás képességének fejlődése és megszilárdulása – melyet szintén az anyától tanult el – egyenes arányban van a veszélyhelyzet okozta szorongás oldódásával. Az a törekvése, hogy legalább részben megőrizze az anyával való szoros kötődést, tanítja meg arra, hogy elfogadja az anyán kívüli, környezetükben létező egyéb tárgyakat, személyeket. Azt szereti, akit az anya még rajta kívül szeret, és azt utasítja el, akit, amit az anya is elutasít. Az anya érzelmi „kézfogásának” segítségével és támogatásával teszi meg a gyermek első lépéseit, a táguló szociális környezetben az érzelmi szocializálódás felé.
Az anyai szeretet a legegyszerűbb esetben is bonyolult összetevők szövevénye. Az anya szeretete a gyermek jó közérzetének az alapja, az egészséges személyiségfejlődésének a kulcsa.


Nemi szerepek – gyerekkortól tanuljuk


A nemi szerep kondicionálódásához is az anyától származnak az első hívó ingerek.
A nemi szerep, a nemi státuszra épül. Ez a státusz anya és lánya között azonos, míg anya és fia között különböző. Ez a biológiai tény elhanyagolhatatlan hatással van a gyermek pszichoszexuális fejlődésére, későbbi szexuális magatartására. Az anya tudomása szerint nincs tekintettel a státuszok különbözőségére, s mindkét nemű gyermeke felé hasonló érzésekkel fordul. Azonos magatartásformákkal szoptatja, becézgeti, csókolgatja, gondozza gyermekeit.
Az anyától tanult babusgatási formák korai bevésődésének emlékei öntudatlanul jelennek meg a babáját ringató kislány anyáskodó szerepjátékaiban. Ezek a megnyilvánuló készségek a játék gyakorlásának segítségével tovább fejlődnek, s majd akkor teljesednek ki, amikor a kislányból is gondoskodó anya lesz. Anyaként ő is hasonló módon, nemi megkülönböztetés nélkül fogja tovább adni a benne is a nemi azonosság talaján gyökerező szeretet-megnyilvánulásokat.
Az anyai szeretet magjai azonosak, de a gyermek nemének megfelelően más-más talajba hullanak. Anya és lánya között merőben más jellegű az érzelmi intimitás, mint anya és fia között. Ennek a különbségnek öntudatlan „emlékei” meghatározóak az egyén későbbi érzelmi életében.
Anya és fia kapcsolata nem nélkülözi, és nem is nélkülözheti a nemi státusz különbségből eredő szexuális momentumokat. Szoros testi kontaktusuk során gyakran előfordul, hogy a mechanikus ingerek hatására már a csecsemőnél is merevedési reakció következik be. A különböző gondozási tevékenységek során az anya szükségszerűen érinti fia nemi szervét, annak tájékát, a gyermek pedig a feltétlen reflex szintén spontán merevedéssel válaszol a taktilis ingerekre. Az erekciót pedig jó érzés kíséri.

Férfiszerep már a pelenkától?
A pszichoszexuális fejlődés már a pólyában kezdődik, s ez fiúgyereknél már eleve heteroszexuális alapról indul. Anya és fiú között elhanyagolhatatlan a biológiai különbség, még akkor is, ha a szexualitást távolról sem csak biológiai alapon szemléljük. A fiú számára testi és pszichés vonatkozásban egyaránt az anya az első nő, kapcsolata vele a legfontosabb és legintimebb. Empatikus készségeit az anyai magatartás rendezi, formálja, fejleszti, természetesen abba az irányba is, hogy az anyával kapcsolatos, eredetileg spontán támadó és főleg fizikális eredetű szexuális reakciók és jóérzések – az ősi tabu jegyében – gátlás alá kerüljenek, elfojtódjanak.

A fent említett okok miatt is nehéz elválasztani a szeretet érzését a nemiségtől. Annak csírái és a hozzájuk társuló, a nemi státuszra épülő nemi szerepek belejátszanak a személyiség szeretet-spektrumának kialakulásába. Szellemesen írja Mérei, hogy a szeretet kasztrált szerelem, melynek jegyében gyermeket, szülőt, testvért szeretünk és a megkülönböztetett elnevezés mentesít bennünket attól, hogy szembesüljünk incesztuózus vágyainkkal. „A lelki élet utolérhetetlen furfangjával rátalált a felcserélhetetlen kötődésnek a morállal, a szeméremmel összeegyeztethető változatára”. Ez a koncepció – természetesen – kívül esik azon a szeretet-szférán, melyet agapé néven ismerünk, s mely az ember és az Isten közötti szeretetről szól.


Zavar a rendszerben

Általában minden anya szereti a gyermekét. Előfordul azonban, hogy a szeretet érzése mellett az anyasággal járó felelősség, feladatok szorongást is mozgósítanak az anya személyiségében. Bizonyos környezeti tényezők belejátszhatnak abba, hogy az anya nem feltétlen örömmel várja gyermekét, akit a születés után is, öntudatlanul bár, de érzelmileg elutasít. Hozzájárulhat ehhez még az is, ha a gyerek nem olyan neműnek születik, amilyet szülei szerettek volna.
A legáltalánosabb és legegyszerűbb modell szerint az anya szereti gyermekét, vagy előbb-utóbb megszereti, s a korábban zavaró tényezőket elhomályosítja a késésben megszülető anyai szeretet fénye. Az anya szoptatáskor nemcsak tejjel, de a saját érzelmeivel is táplálja gyermekét. Az éhség kínjának oldódása és az ennek során kialakuló jóllakottság jóérzése együtt épül a csecsemő személyiségébe az anyai szeretet megnyilvánulásainak jó érzésével. Ez a testi-lelki komfortérzés olyan szoros kötődéssel kondicionálódik, hogy később, akár felnőtt korban is a „szeretetéhség” gyomorpanaszokat, súlyosabb esetben gyomorfekélyt okozhat.

Az anyai test melege, a simogatás, becézgetés gazdag érzelmi tárháza mindazon jelzéseknek, melyeket az anya akkor sem tudna szavakba foglalni, ha akarná és feltételezné, hogy gyermeke érti a szavait. A gyermek nagyon jól megérti az anyai szeretet nyelvét, átéli és átérzi az anya érzelmeinek minőségét és hőfokát. Ez a szeretet-kondicionálás lesz az alapja a többi ember felé irányuló későbbi emocionális attitűdjének is.
A csecsemő nemcsak azt tanulja meg, hogy az ölbevétel azért öröm, mert az éhség kínjának oldásával jár együtt. Arra is kondicionálódik, hogy az etetés kapcsán kerül legtöbbször testközelbe azzal a lénnyel, aki őt szereti, akit ő is megtanul szeretni, és aki számára a világon a legfontosabb, hiszen a léte függ tőle. Az anya gondoskodó tevékenységei és szeretetének egyéb megnyilvánulásai összefonódnak a gyermek érzelmi értékrendjében. A szerető, ételt és biztonságot adó lénnyel, az anyával azonosul a gyermek, ahogyan az anyában is azonosul, és egyszerre testesül meg a szeretetet adó és létszükségletet egyaránt kielégítő anya-szerep felelőssége. A két fogalmi kör közötti kapcsolat anyában és gyermekében egyaránt oda-vissza jelentő „áramkörré” zárul, s mindkettőjük számára összefonódik a gondoskodás és a szeretet. Az egyik összetevői a másikat is mozgósítják.

A szeretet tanulása
Ezek a nagyon korai rögzülések képezik az alapját a szeretet tanulásnak. Senki nem emlékszik később az ilyen korai benyomásokra, amelyek a gyermeket még jóval a tudatosulás előtti korban folyamatosan érik. Ez a primitív, a személyiségfejlődés igen alacsony szintjén szerzett kötés az evés és a szeretet adó-vevő között általában felnőttkorban sem tudatosul. Ennek ellenére a feltételes reflex tovább működik az emberben, álcázva nyer további megerősítést és különböző helyzetekben megjelenik az emberek közötti viselkedésformákban, legtöbbször öntudatlan vezérléssel. Valószínűleg ennek egyik megnyilvánulási formája, hogy a szívesen látott vendéget étellel kínálják, s ez a cselekedet a vendég számára közlés, hogy jelenléte öröm a háziaknak. A nem szívesen látott vendéget viszont nem tartóztatják, nem etetik, esetleg még hellyel sem kínálják meg. A már említett „szeretetéhség” kifejezés a nyelvben hű és tömör tükre a két szükségleti kör egybeolvadásának. Így van ez akkor is, ha ezt a kifejezést az emberek úgy használják, hogy soha eszükbe sem jutott valódi jelentése. Milyen gyakran kérdezik meg az anyák: „Éhes vagy-e fiam?” , és milyen kevesen kérdeznek így: „Nem vagy-e szeretetéhes gyermekem?”
Miután a szeretet és a létszükséglet szinte a születés pillanatától összefonódnak a személyiségben, joggal állíthatjuk, hogy szeretet nélkül nem élet az élet, s akit nem szeretnek, megbetegszik, belepusztul a szeretet hiányérzetébe.

Dr. Lux Elvira

Fontos

 • Mellékhatás bejelentés

  Mellékhatás bejelentés

  Amennyiben egy gyógyszerrel kapcsolatban mellékhatást, vagy minőségi reklamációt szeretne bejelenteni, a következő lehetőségek bármelyikén megteheti:

  az alábbi felületen:

  Richter Gedeon Nyrt. mellékhatás bejelentés

  illetve a következő e-mail-címek bármelyikén:
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Impresszum

  IMPRESSZUM

  Az AMérce weboldalt a Richter Gedeon Nyrt. üzemelteti. A portál szerkesztését és karbantartását a HealthLinePR-Med Kommunikációs Ügynökség végzi a Richter Gedeon Nyrt. megbízásából.

  Portál üzemeltetője
  Richter Gedeon Nyrt.
  Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
  Cg.: 01-10-040944 (Cégbíróság: Fővárosi Bíróság)
  Adószám: 10484878-2-44

  Portál szerkesztője és karbantartója
  HealthLinePR-Med Kommunikációs Ügynökség
  Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 7.
  Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Főszerkesztő: Örkényi Gabriella
  Szerkesztőségi főmunkatárs: Kovács –Hain Zsuzsanna
  Munkatársak: Balogh Ferenc, Dr. Jármi Hilda, Földi Miklós, Frank Róbert, Haris Éva, Kapuvári Tamás, Ligeti Anna, Molnár Miklós, Serbán Richárd, Szarvas Zoltán, Tarjáni Rita, Tóth Anna, Vémi Zoltán

  Kapcsolat:
  Richter Gedeon Nyrt.

  Hatóság:
  OGYÉI

Kapcsolat

FONTOS

 • Mellékhatás bejelentés

  Mellékhatás bejelentés

  Amennyiben egy gyógyszerrel kapcsolatban mellékhatást, vagy minőségi reklamációt szeretne bejelenteni, a következő lehetőségek bármelyikén megteheti:

  az alábbi felületen:

  Richter Gedeon Nyrt. mellékhatás bejelentés

  illetve a következő e-mail-címek bármelyikén:
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Impresszum

  IMPRESSZUM

  Az AMérce weboldalt a Richter Gedeon Nyrt. üzemelteti. A portál szerkesztését és karbantartását a HealthLinePR-Med Kommunikációs Ügynökség végzi a Richter Gedeon Nyrt. megbízásából.

  Portál üzemeltetője
  Richter Gedeon Nyrt.
  Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
  Cg.: 01-10-040944 (Cégbíróság: Fővárosi Bíróság)
  Adószám: 10484878-2-44

  Portál szerkesztője és karbantartója
  HealthLinePR-Med Kommunikációs Ügynökség
  Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 7.
  Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Főszerkesztő: Örkényi Gabriella
  Szerkesztőségi főmunkatárs: Kovács –Hain Zsuzsanna
  Munkatársak: Balogh Ferenc, Dr. Jármi Hilda, Földi Miklós, Frank Róbert, Haris Éva, Kapuvári Tamás, Ligeti Anna, Molnár Miklós, Serbán Richárd, Szarvas Zoltán, Tarjáni Rita, Tóth Anna, Vémi Zoltán

  Kapcsolat:
  Richter Gedeon Nyrt.

  Hatóság:
  OGYÉI

KAPCSOLAT